×

Wilt u een donatie doen? Dat kan!

Eenmalige Donatie

U kunt ook een periodieke schenking doen. Hiervoor is geen notariële vastlegging (meer) vereist.                                                                                                                                       
Zie voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/giften en https://www.belastingdienst.nl/overeenkomst_periodieke_giften.                                                                               
U kunt ons voor vragen bereiken op telefoonnummer: 0575-516277 en vrienden@walburgiskerk.nl

De Vereniging streeft ernaar om (blijvend) te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende (ANBI) instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 2.4).