×

De Vereniging is in 2019 opgericht en heeft tot doel het ondersteunen van de Walburgiskerk in Zutphen. Daartoe vormt zij een (groeiend) netwerk van belangstellenden en betrokkenen, neemt zij donaties en schenkingen in ontvangst en organiseert de Vereniging activiteiten voor haar leden.

Van tijd tot tijd doet de Stichting Walburgiskerk Zutphen, die de kerk exploiteert, een beroep op een financiële bijdrage van de Vereniging; van een console voor het Godsbeeld tot een Vlaggenmast om de vlag te kunnen (blijven) uit hangen. De Vereniging draagt graag haar steentje bij.

De Vereniging heeft geen winstoogmerk.