×

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Walburgiskerk Zutphen bestaat uit tenminste 3 leden en vergadert tenminste vier keer per jaar. Eens per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Het bestuur (2019- 2022) bestaat uit:

Het beleid van de Vereniging is vastgelegd in een beleidsplan voor de duur van 4 jaar. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en zo nodig herzien.