×

Vlaggenmastactie

Mede dankzij de giften van vele Vrienden en andere donateurs (waarvoor onze hartelijke dank!) heeft de vlag in april en mei 2022 weer fier gewapperd. Hiermee is deze actie toch een goed eind gekomen.